RNDr. Jitka Hořejšová

Je doktorkou přírodních věd v oboru farmacie. Pracovala v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů a založila první soukromou střední školu v České republice, Školu Životního stylu.

Je spoluzakladatelka a odborná konzultantka společnosti BTL zdravotnická technika a.s.. Přístroje pro rehabilitaci a kardiologii této firmy se dnes exportují do celého světa.

Od roku 1996 je členkou Radiobiologické lékařské Společnosti J. E. Purkyně v oblasti využití laserů k léčbě a od 2010 její manažerkou.

Současně pracuje na projektu biochemické zdraví – v prevenci civilizačních chorob. Nejnovější vědecké poznatky studuje mimo jiné v USA.

Přednáší doma i v zahraničí, zvláště USA. Přednáší též pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Spolupracuje s Českým Rozhlasem v pořadu STYL, který je určen pro prevenci zdraví. Zde od roku 2010 připravuje rady, jak si udržet a zlepšit zdraví. Patří mezi odborné garanty NUTRA-BONA, kteří v produktech NUTRA-BONA vidí obrovský přínos pro lidské zdraví.

 

RNDr. Jitka Hořejšová

Člen vědecké rady