Doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc.

Vědecký pracovník, který vedl tým odborníků, pracující na úkolu – Biologicky aktivní látky pro výživu. Je “otcem” nových druhů fosfolipidů a fosfolipoproteinů jako důležitých složek zdravé výživy. Byl zástupcem Chemické společnosti v předsednictvu Mezinárodní komise pro detergenty se sídlem v Paříži. V roce 1981 mu byla udělena Cena za technologii. Publikoval více než 80 původních prací, z toho více než polovinu v zahraničí, vlastní desítky patentů a autorských osvědčení, které jsou základem pro výrobu produktů NUTRA-BONA.

Doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc.

Vědec a vizionář