Ing. Dana Petříková

Na VŠ chemicko-technologické pracovala pod vedením profesora Škody z Ústavu organické chemie a biochemie. Pracovala ve Výzkumném ústavu pro biofaktory a veterinární léčiva a od roku 1985 ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu. Dále působila na VŠCHT v řešitelském týmu Doc. Ing. Mojmíra Ranného, DrSc. Zabývala se problematikou biologicky aktivních látek pro potraviny, především analytice fosfolipidů a příbuzných látek. Je spoluautorkou několika Užitných vzorů z oboru nutraceutik. Všechny tyto předchozí kvalifikace uplatňuje při výrobě produktů NUTRA-BONA.

Ing. Dana Petříková

Výzkumník a vývojář