Ing. Ludmila Treutnerová

Vždy mě zajímalo, jak strava ovlivňuje zdraví, vzhled i lidskou psychiku. Chtěla jsem proniknout do oblasti kvality stravy, a proto jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou se zaměřením na zahradnictví a začala jsem pracovat v oboru kontroly jakosti potravin se specializací na ovoce a zeleninu. V tomto odvětví jsem u nás i v zahraničí působila 14 let, a tím jsem získala řadu cenných zkušeností a poznatků. Především jsem si potvrdila to, že doplňky stravy mají zcela nezastupitelný význam a pozitivní vliv na kvalitu života.

Byla to však i osobní zkušenost v rámci nejbližší rodiny, která zásadně posunula můj další životní směr k péči o zdraví. Ověřila jsem si, že pečovat o své tělo se vyplatí v době kdy se cítíme dobře, ne až pak, když nás postihne nějaký zdravotní problém. Převzít zodpovědnost za své zdraví a pečovat o sebe, je nejlepší rozhodnutí, jaké pro sebe můžeme udělat. Pokud totiž nejsme zdraví, nemůžeme si plnohodnotně užít žádnou životní radost a být tu pro lidi, kteří nás potřebují.

Své znalosti a zkušenosti předávám v NUTRA-BONĚ lidem, kteří mají to cítí stejně jako já. NUTRA-BONA je pro mě také díky tomu, již téměř 20 let naplněním smysluplného poslání.

Ing. Ludmila Treutnerová

Jednatelka a spolumajitelka