Ing. Rudolf Treutner, CSc.

Zakladatel NUTRA-BONY a jeden z nejzásadnějších pilířů firmy. Věnoval se vývoji produktů a odborné přednáškové a publikační činnosti zaměřené na oblast výživy.

Pracoval na Zemědělské univerzitě v Praze a v rámci vědecké činnosti se podílel na výzkumech přírodních látek, především lecitinů a některých nových forem látek obsahujících železo, v souvislosti s určitými typy anemií. Během výzkumů vznikly originální světově ojedinělé postupy, které jsou chráněny Úřadem pro patenty a vynálezy. Jeho myšlenky a tyto patentované technologie se staly základním kamenem při vývoji a výrobě ucelené řady produktů NUTRA-BONA.

Ing. Rudolf Treutner, CSc.

Zakladatel společnosti a vizionář