Jan Treutner

NUTRA-BONA vznikla, když jsem byl ještě kluk. Jezdil jsem na přednášky, které jsme pořádali, a hltal všechny informace. Když jsem byl větší, pomáhal jsem, kde se dalo. Vzpomínám si, jak jsem jezdil po výstavách, rozvážel výrobky našim zákazníkům nebo vypomáhal na akcích.

V NUTRA-BONĚ jsem viděl odkaz svého táty. Když se dnes podívám na jakýkoli náš výrobek, vzpomenu si, s jakým zapálením byl tvořen. Jsem vděčný za to, že máme po celá léta kolem sebe lidi, kteří s námi sdílejí naše hodnoty a vize. NUTRA-BONA spojuje generace. Propojuje lidi různých věkových kategorií a zaměření. Vytváří pro ně příležitost pro lepší život. Proto si období, kdy jsem pro NUTRA-BONU pracoval na plno, velmi vážím.

Jan Treutner

Spolumajitel