Prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc.

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie-biologie. Pracoval v různých oborech zemědělské a potravinářské chemie a biochemie. Byl vedoucím pracovníkem ve Výzkumném ústavu mlékárenském. Jako vědecký pracovník v oboru biochemie působil na České zemědělské univerzitě v Praze na katedře chemie na pozici zástupce vedoucího katedry chemie a prorektora ČZU pro vědu a výzkum. V pedagogické a vědecké činnosti se profiloval v oboru speciální živočišné biochemie. Je spoluautorem řady vysokoškolských skript z oboru biochemie.

Prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc.

Vědec a vývojář